सांख्यिकीय रिपोर्ट

सांख्यिकीय रिपोर्ट
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
सांख्यिकीय पत्रिका -2018 25/04/2019 डाउनलोड(2 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका 2017 26/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका 2014 26/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका 2013 26/05/2018 डाउनलोड(1 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका २०१६-१७ 14/03/2018 डाउनलोड(1 MB)
साँख्यिकी पत्रिका २०१६ 01/08/2016 डाउनलोड(3 MB)
साँख्यिकी पत्रिका २०१५ 06/03/2018 डाउनलोड(2 MB)