बंद करे

पुलिस

कोतवाली :

क्रमांक कोतवाली दूरभाष
1 अल्मोड़ा 05962-230323
2 रानीखेत 05966-220232

थाना :

क्रमांक थाना दूरभाष
1 महिला थाना 05962-232349
2 लमगडा
3 भातरोजखान 05966-287004
4 जालिखान
5 सोमेश्वर 05962-243061
6 द्वाराहाट 05966-244105
4 चौखुटिया 05966-246081
8 दन्या 05962-271100

चौकी :

क्रमांक चौकी
1 धारानौला
2 बेस
3 एन टी डी
4 मोरनौला
5 जैती
6 ताकुला
7 ताड़ीखेत
8 चौबुटीया
9 मिस्कोट
10 लालकुर्ती
11 भिकियासैंण
12 खीडा
13 मासी