Close

Police

Kotwali :

Sr.No. Kotwali Name Contact
1 Almora 05962-230323
2 Ranikhet  05966-220232

Thana :

Sr.No. Thana Name Contact
1 Malila Thana 05962-232349
2 Lamgara
3 Bhatrojkhan 05966-287004
4 Jalikhan
5 Someshwar 05962-243061
6 Dwarahat 05966-244105
4 Chaukhutiya 05966-246081
8 Danya 05962-271100

Chauki :

Sr.No. Chauki
1 Dharanaula
2 Base
3 NTD
4 Mornaula
5 Jainti
6 Takula
7 Tarikhet
8 Chaubatiya
9 Miskot
10 Lalkurti
11 Bhikiyasen
12 Khida
13 Masi